PIERWSZE UDOKUMENTOWANE WZMIANKI O GUTOWIE DATUJE SIĘ NA OKRES PANOWANIA DYNASTII JAGIELLONÓW, TJ. 1400 R. POTWIERDZENIE STANOWI NADANIE MISJONARZOM POZNAŃSKIM DZIESIĘCINY Z GUTOWA PRZEZ BISKUPA WOJCIECHA JASTRZĘBSKIEGO.

NAZWA MIEJSCOWOŚCI GUTÓW WYWODZI SIĘ OD NAZWISKA PIERWSZYCH WŁAŚCICIELI MAJĄTKU – RODU GUTOWSKICH (HERBU ŚLEPOWRON). RODZINA TA ZARZĄDZAŁA POSIADŁOŚCIĄ PRZEZ OKOŁO 200 LAT (TJ. OD POCZĄTKU XIV DO KOŃCA XVI WIEKU).

PO RODZINIE GUTOWSKICH WŁAŚCICIELKĄ CZĘŚCI GUTOWA WRAZ Z DWOREM ZOSTAŁA MAŁOLETNIA MARIANNA SKĄPSKA HERBU TOPÓR. DO CZASU UZYSKANIA PRZEZ NIĄ PEŁNOLETNOŚCI PRAWNYM OPIEKUNEM DZIEWCZYNY BYŁ JEJ KREWNY WOJCIECH PRZESPOLEWSKI HERBU TOPÓR, WŁAŚCICIEL ODLEGŁEGO 4 KM OD GUTOWA, DROSZEWA.historia zamek gutów

W ROKU 1776 RODZINA PRZESPOLEWSKICH SPRZEDAŁA SWĄ CZĘŚĆ POSIADŁOŚCI KACPROWI ZAKRZEWSKIEMU (HERBU WYSSOGOTA). CZTERY LATA PÓŹNIEJ TJ. W 1780 R. KACPER ZAKRZEWSKI PRZEJĄŁ KOLEJNĄ CZĘŚĆ GUTOWA OD PIOTRA ZAKRZEWSKIEGO ORAZ TRZECIĄ – OD JÓZEFA MALCZEWSKIEGO (W 1781 R.). WE WZMIANKACH Z TAMTEGO OKRESU POJAWIA SIĘ INFORMACJA Z ROKU 1789, Z KTÓREJ WYNIKA, ŻE PRAWOWITYM WŁAŚCICIELEM CAŁEGO MAJĄTKU ZOSTAŁ KACPER ZAKRZEWSKI, POZOSTAJĄCY JEDNOCZEŚNIE SAMODZIELNYM DZIEDZICEM WSI GUTÓW.
W 1811 ROKU URODZIŁ SIĘ KONSTANTYN ZAKRZEWSKI,  JEDEN Z ZNAMIENITYCH DZIEDZICÓW GUTOWA, SYN PAWŁA PORUCZNIKA GWARDII KRÓLA  STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO. KONSTANTY ZAKRZEWSKI POCZĄTKOWO POBIERAŁ NAUKI W KALISZU NASTĘPNIE PODJĄŁ STUDIA NA UNIWERSYTECIE W WARSZAWIE, KTÓRE PO ROKU PRZERWAŁ Z ZWIĄZKU Z WYBUCHEM POWSTANIA LISTOPADOWEGO. PO BITWIE POD OLSZYNKĄ GROCHOWSKĄ JAKO 19-LETNI CHŁOPAK ZOSTAŁ ODZNACZONY KRZYŻEM  VIRTUTI MILITARI. WKRÓTCE MIANOWANO GO ADIUTANTEM GENERAŁA J.M. UMIŃSKIEGO . PO UPADKU POWSTANIA EMIGROWAŁ DO NIEMIEC, GDZIE UKOŃCZYŁ STUDIA W HEIDELBERGU I GENEWIE. NASTĘPNIE OSIEDLIŁ SIĘ W PARYŻU, GDZIE UTRZYMYWAŁ KONTAKTY Z MICKIEWICZEM, SŁOWACKIM, ZALEWSKIM.  PO UZYSKANIU AMNESTII WRÓCIŁ DO WIELKIEGO KSIĘSTWA I OSIADŁ W RODZINNYM GUTOWIE.   W 1848 WZIĄŁ UDZIAŁ W POWSTANIU JAKO NACZELNY WSCHODNICH POWIATÓW, ZA CO BYŁ WIĘZIONY KILKA MIESIĘCY W POZNANIU. W 1881 ROKU JEGO  MAJĄTEK W GUTOWIE POSIADAŁ OKOŁO 1620 MORG I SPECJALIZOWAŁ SIĘ W HODOWLI BYDŁA HOLENDERSKIEGO ORAZ HODOWLI KONI POD KONIEC ŻYCIA KONSTANTYN ZAKRZEWSKI ZAMIESZKAŁ U DZIECI W GENUI, W KTÓREJ ZMARŁ 2 MAJA 1884 ROKU.

NA POCZĄTKU XIX WIEKU KOLEJNI WŁAŚCICIELE PRZEBUDOWALI OBIEKT I NADALI MU FORMĘ EKLEKTYCZNĄ, Z UŻYCIEM FORM NEOGOTYCKIM I NEOROMAŃSKICH. ZAMEK JEST PRZYKŁADEM PSEUDO ZAMKOWEJ WIEJSKIEJ REZYDENCJI SUGERUJĄC ŚREDNIOWIECZNO – RYCERSKIE KORZENIE WŁAŚCICIELA.  ZAMEK WZNIESIONO W PALNIE LITERY L, WYRÓŻNIA SIĘ ON DOŚĆ SKOMPLIKOWANĄ BRYŁĄ O ZRÓŻNICOWANEJ WYSOKOŚCI (4 KONDYGNACYJNĄ WIERZĄ NAKRYTĄ HEŁMEM STOŻKOWYM). WEJŚCIE GŁÓWNE PROWADZI Z GANKU KOLUMNOWEGO NAKRYTEGO TARASEM. OZDOBNE PŁYCINY WIEŻY ZWIEŃCZONO GALERIĄ WIDOKOWĄ Z KOLUMNAMI GOTYCKIMI DŹWIGAJĄCYMI STOŻKOWY HEŁM. ZAMEK OTOCZONY JEST PARKIEM O POWIERZCHNI 7 HEKTARÓW OPARTY NA MOTYWACH NATURALNEGO KRAJOBRAZU CHARAKTERYSTYCZNEJ SZTUKI RODOWEJ XVIII WIEKU. 

PO ŚMIERCI OSTATNIEGO DZIEDZICA GUTOWA HERBU WYSSOGOTA, PO 112 LATACH  SPADKOBIERCY W 1888 ROKU SPRZEDALI MAJĄTEK BERNADROWI I MARTINOWI MENDELSOHN.

PO  NICH W  1945 ROKU WŁAŚCICIELEM STAŁO SIĘ PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE.  W ZAMKU NA PARTERZE MIEŚCIŁY SIĘ BIURA PGR ORAZ SKLEP WIEJSKI, NA PIĘTRZE-  ZAMIESZKIWALI PRACOWNICY FOLWARCZNI.
W NAJWIĘKSZEJ SALI URZĄDZANO ZABAWY WIEJSKIE.  PRZEZ PEWIEN CZAS W CZĘŚCI WSCHODNIEJ DZIAŁAŁA ZLEWNIA MLEKA ORAZ W PIWNICACH TUCZARNIA KUR.

W 1995 ROKU MAJĄTEK W GUTOWIE NABYŁ LECH STUDNIEWSKI Z OSTROWA, KTÓRY ROZPOCZĄŁ GRUNTOWNĄ RESTAURACJĘ PARKU I ZAMKU.


 

Zostaw numer telefonu ODDZWONIMY